Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o

NOVINKY

Přijmeme pracovníky i absolventy se SŠ, VŠ vzděláním lesnického zaměření pro samostatnou práci při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Nabízíme trvalý pracovní poměr se všemi zaměstnaneckými výhodami ( stravenky, služební telefon apod.) sro@lesprojekt-sb.cz

O nás

Firma Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. byla založena v roce 1996, kdy po změně legislativy se lesní hospodářské plány (LHP) a lesní hospodářské osnovy (LHO) začaly zhotovovat na zakázku. Hlavní pracovní náplň: hospodářská úprava lesů - LHP a LHO, projektování v lesnictví a geodetické práce. Při zpracování zakázek klademe důraz na kvalitu, zejména u venkovního šetření - všechny námi zpracované LHP byly schváleny orgánem státní správy lesů.

NABÍDKA SLUŽEB

Lesní hospodářské plány a lesnické mapy 

 • vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) digitálním zpracováním dat i map, pomoc majitelům lesa při získávání dotací na jejich zhotovení
 • vyhotovení lesních hospodářských osnov (LHO)
 • změny platných LHP a LHO
 • zhotovování lesnických a dalších účelových map - GIS na PC s barevným grafickým tiskem map
 • foliování a podlepování map

Geodetické práce 

 • vytyčování majetkových hranic
 • geometrické plány a další práce v katastru
 • zaměřování hranic CHKO, chráněných území a jiných linií aparaturou GPS, podklady pro projekty a další geodetické práce
 • vyhodnocování leteckých a družicových snímků, ortofotomapy

Projektování v lesnictví a oceňování pozemků 

 • projektování veřejné zeleně, lesoparky, sadovnické úpravy
 • projekty rekultivací
 • zahradní a krajinářská tvorba
 • územní systémy ekologické stability (ÚSES)
 • pasportizace zeleně, generely
 • dendrologické průzkumy, zjišťování zdravotního stavu dřevin
 • zhodnocení stavu břehových porostů a návrh na jejich obnovu
 • oceňování lesních pozemků  i dřevin rostoucích mimo les
 • výpočty náhrad za vynětí pozemků z lesního půdního fondu

Kontakt
+420326912510 sro@lesprojekt-sb.cz
Lesprojekt Stara Boleslav s.r.o.
Sarochova 1328
25001 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
IČ 25065602 DIČ CZ25065602